الکسا

شیراز کتس بس - مهدی آباد فروش زمین 450 متر

51 روز پیش
قیمت : 225,000,000تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند مشاع

گزارش خرابی