الکسا

شیراز کتس بس - مهدی آباد فروش زمین 600 متر

146 روز پیش
قیمت : 300,000,000تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

منقضی شد

1/4

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند مشاع

گزارش خرابی