الکسا

مشهد شاهنامه - فردوسی فروش زمین 730 متر

53 روز پیش
قیمت : 3,000,000,000تومان
قیمت هر متر : 4,109,589 تومان

تماس با مالک

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی