الکسا

گرگان کمربندی گرگان - علی آباد فروش زمین 500 متر

52 روز پیش
قیمت : 100,000,000تومان
قیمت هر متر : 200,000 تومان

تماس با مالک

1/1

توضیحات بیشتر

ملک فوق درمینودشت واقع است

گزارش خرابی