الکسا

اهواز کانتکس فروش زمین 200 متر

53 روز پیش
قیمت : 50,000,000تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز

گزارش خرابی