الکسا

مشهد آب و برق - پیروزی - هفت تیر فروش باغ 2000 متر

50 روز پیش
قیمت : 90,000,000تومان
قیمت هر متر : 45,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

متراژ بنامتراژ بنا
تعداد طبقات بناتعداد طبقات بنا
نوع سندنوع سند وکالتی
حصارکشیحصارکشی دیوار

گزارش خرابی