الکسا

رشت ایستگاه انزلی - فرزانه فروش زمین 300 متر

49 روز پیش
قیمت : 165,000,000تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

تماس با مالک

1/5

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند بنچاق
حصارکشیحصارکشی دیوار

گزارش خرابی