الکسا

تبریز اسفهلان فروش باغ 340 متر

51 روز پیش
قیمت : 80,000,000تومان
قیمت هر متر : 235,294 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند وکالتی
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

گزارش خرابی