الکسا

شیراز سعدی فروش باغ 2000 متر

41 روز پیش
قیمت : 40,000,000تومان
قیمت هر متر : 20,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/4

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی