الکسا

مشهد کوی کارمندان - وحدت - مصلی فروش زمین 125 متر

46 روز پیش
قیمت : 500,000,000تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند شخصی

گزارش خرابی