الکسا

رشت جاده پیربازار فروش زمین 4000 متر

100 روز پیش
قیمت : 340,000,000تومان
قیمت هر متر : 85,000 تومان

منقضی شد

1/4

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند بنچاق
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

گزارش خرابی