الکسا

اردبیل ملا باشی - شهرک کارشناسان - شهرک ساحلی فروش زمین 500 متر

105 روز پیش
قیمت : 5,000,000تومان
قیمت هر متر : 10,000 تومان

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی