الکسا

مشهد سجادیه - الهیه - بلوار میثاق فروش زمین 248 متر

98 روز پیش
قیمت : 860,000,000تومان
قیمت هر متر : 3,467,742 تومان

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند اوقافی

گزارش خرابی