الکسا

همدان دره مراد بیگ فروش باغ 760 متر

34 روز پیش
قیمت : 1,500,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,973,684 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

متراژ بنامتراژ بنا
تعداد طبقات بناتعداد طبقات بنا
درخت میوهدرخت میوه
نوع سندنوع سند تک برگی
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز

گزارش خرابی