الکسا

مشهد گلشهر - پنج تن فروش زمین 200 متر

40 روز پیش
قیمت : 330,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,650,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند منگوله دار

گزارش خرابی