الکسا

اصفهان خمینی شهر فروش باغ 3000 متر

35 روز پیش
قیمت : 900,000,000تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

تماس با مالک

1/6

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی