الکسا

اصفهان ارداجی- خوراسگان فروش زمین 208 متر

66 روز پیش
قیمت : 160,000,000تومان
قیمت هر متر : 769,231 تومان

منقضی شد

1/3
مشاهده بازدید مجازی

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی