الکسا

مشهد شاهنامه - فردوسی فروش باغ 1000 متر

64 روز پیش
قیمت : 28,000,000تومان
قیمت هر متر : 28,000 تومان

منقضی شد

1/2

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
نوع سندنوع سند وکالتی
حصارکشیحصارکشی دیوار

گزارش خرابی