الکسا

شیراز وزیر آباد - خلیج فارس فروش زمین 300 متر

37 روز پیش
قیمت : 65,000,000تومان
قیمت هر متر : 216,667 تومان

تماس با مالک

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی