الکسا

مشهد طبرسی شمالی - پنج تن فروش زمین 265 متر

31 روز پیش
قیمت : 263,000,000تومان
قیمت هر متر : 992,453 تومان

تماس با مالک

1/2

جزئیات بیشتر

متراژ بنامتراژ بنا
تعداد طبقات بناتعداد طبقات بنا
نوع سندنوع سند شخصی

گزارش خرابی