الکسا

مشهد شهرک ابوذر - شهرک بهارستان - بلوار صبا اجاره زمین 1200 متر

30 روز پیش
ودیعه : 0تومان
اجاره : 2,500,000تومان
قیمت هر متر : 69,444 تومان

منقضی شد

1/3

جزئیات بیشتر

نوع کاربرینوع کاربری تجاری
حصارکشیحصارکشی دیوار

گزارش خرابی

املاک مشابه در این محدوده

70 متر آپارتمان | شهرک ابوذر - شهرک بهارستان - بلوار صبا
اجاره
70 متر آپارتمانشهرک ابوذر - شهرک بهارستان - بلوار صبا

ودیعه: 25,000,000 تومان

اجاره: 100,000 تومان

115 متر آپارتمان | شهرک ابوذر - شهرک بهارستان - بلوار صبا
اجاره
115 متر آپارتمانشهرک ابوذر - شهرک بهارستان - بلوار صبا

ودیعه: 45,000,000 تومان

اجاره: 0 تومان

120 متر آپارتمان | شهرک ابوذر - شهرک بهارستان - بلوار صبا
اجاره
120 متر آپارتمانشهرک ابوذر - شهرک بهارستان - بلوار صبا

ودیعه: 35,000,000 تومان

اجاره: 0 تومان

125 متر آپارتمان | شهرک ابوذر - شهرک بهارستان - بلوار صبا
اجاره
125 متر آپارتمانشهرک ابوذر - شهرک بهارستان - بلوار صبا

ودیعه: 65,000,000 تومان

اجاره: 0 تومان

75 متر آپارتمان | شهرک ابوذر - شهرک بهارستان - بلوار صبا
اجاره
75 متر آپارتمانشهرک ابوذر - شهرک بهارستان - بلوار صبا

ودیعه: 38,000,000 تومان

اجاره: 0 تومان

90 متر آپارتمان | شهرک ابوذر - شهرک بهارستان - بلوار صبا
اجاره
90 متر آپارتمانشهرک ابوذر - شهرک بهارستان - بلوار صبا

ودیعه: 40,000,000 تومان

اجاره: 0 تومان

130 متر ویلایی | شهرک ابوذر - شهرک بهارستان - بلوار صبا
اجاره
130 متر ویلاییشهرک ابوذر - شهرک بهارستان - بلوار صبا

ودیعه: 20,000,000 تومان

اجاره: 650,000 تومان

85 متر آپارتمان | شهرک ابوذر - شهرک بهارستان - بلوار صبا
اجاره
85 متر آپارتمانشهرک ابوذر - شهرک بهارستان - بلوار صبا

ودیعه: 5,000,000 تومان

اجاره: 650,000 تومان

65 متر آپارتمان | شهرک ابوذر - شهرک بهارستان - بلوار صبا
اجاره
65 متر آپارتمانشهرک ابوذر - شهرک بهارستان - بلوار صبا

ودیعه: 30,000,000 تومان

اجاره: 0 تومان

97 متر آپارتمان | شهرک ابوذر - شهرک بهارستان - بلوار صبا
اجاره
97 متر آپارتمانشهرک ابوذر - شهرک بهارستان - بلوار صبا

ودیعه: 20,000,000 تومان

اجاره: 600,000 تومان