الکسا

تبریز خسروشاه فروش زمین 1400 متر

28 روز پیش
قیمت : 112,000,000تومان
قیمت هر متر : 80,000 تومان

تماس با مالک

1/2

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند منگوله دار

گزارش خرابی