الکسا

ساری بلوار کشاورز فروش باغ 3000 متر

29 روز پیش
قیمت : 1,300,000,000تومان
قیمت هر متر : 433,333 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

متراژ بنامتراژ بنا
تعداد طبقات بناتعداد طبقات بنا
درخت میوهدرخت میوه
نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل
نوع کنتور آبنوع کنتور آب اختصاصی
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز اختصاصی

توضیحات بیشتر

جاده سنگتراشان

گزارش خرابی