الکسا

نوشهر سیسنگان-آویدار فروش زمین 2400 متر

29 روز پیش
قیمت : 9,600,000,000تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

تماس با مالک

1/3

جزئیات بیشتر

متراژ بنامتراژ بنا
تعداد طبقات بناتعداد طبقات بنا
جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

توضیحات بیشتر

زمين پلاك اول ساحلي-شهركي با ويو فوق العاده به دريا و جنگل 45 متر بحر نگهباني 24 ساعته

گزارش خرابی