الکسا

نوشهر سیسنگان-آویدار فروش زمین 3000 متر

30 روز پیش
قیمت : 4,800,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

متراژ بنامتراژ بنا
تعداد طبقات بناتعداد طبقات بنا
جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

توضیحات بیشتر

شهرکی دورتادور مسکونی

گزارش خرابی