الکسا

شیراز ریاستی فروش زمین 330 متر

32 روز پیش
قیمت : 957,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

تماس با مالک

1/3

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند اوقافی

گزارش خرابی