الکسا

مشهد باهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان اجاره مغازه 12 متر

25 روز پیش
ودیعه : 25,000,000تومان
اجاره : 0تومان
قیمت هر متر : 2,083,333 تومان
سن بنا : 5
واقع در طبقه : 0
تعداد طبقات : 1
تعداد واحد در طبقه : 1
تعداد کل واحدها : 1

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

کفپوشکفپوش سرامیک
نوع کاربرینوع کاربری تجاری

گزارش خرابی

املاک مشابه در این محدوده

165 متر مغازه | باهنر -  شهرک رجایی - قلعه ساختمان
اجاره
165 متر مغازهباهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان

ودیعه: 30,000,000 تومان

اجاره: 1,200,000 تومان

18 متر مغازه | باهنر -  شهرک رجایی - قلعه ساختمان
اجاره
18 متر مغازهباهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان

ودیعه: 3,000,000 تومان

اجاره: 300,000 تومان

165 متر مغازه | باهنر -  شهرک رجایی - قلعه ساختمان
اجاره
165 متر مغازهباهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان

ودیعه: 30,000,000 تومان

اجاره: 1,200,000 تومان

100 متر انبار | باهنر -  شهرک رجایی - قلعه ساختمان
اجاره
100 متر انبارباهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 1,500,000 تومان

26 متر مغازه | باهنر -  شهرک رجایی - قلعه ساختمان
اجاره
26 متر مغازهباهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان

ودیعه: 3,000,000 تومان

اجاره: 400,000 تومان

17 متر مغازه | باهنر -  شهرک رجایی - قلعه ساختمان
اجاره
17 متر مغازهباهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان

ودیعه: 5,000,000 تومان

اجاره: 500,000 تومان

12 متر مغازه | باهنر -  شهرک رجایی - قلعه ساختمان
اجاره
12 متر مغازهباهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان

ودیعه: 25,000,000 تومان

اجاره: 0 تومان

65 متر مغازه | باهنر -  شهرک رجایی - قلعه ساختمان
اجاره
65 متر مغازهباهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان

ودیعه: 4,000,000 تومان

اجاره: 900,000 تومان

25 متر مغازه | باهنر -  شهرک رجایی - قلعه ساختمان
اجاره
25 متر مغازهباهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان

ودیعه: 3,000,000 تومان

اجاره: 400,000 تومان

17 متر مغازه | باهنر -  شهرک رجایی - قلعه ساختمان
اجاره
17 متر مغازهباهنر - شهرک رجایی - قلعه ساختمان

ودیعه: 5,000,000 تومان

اجاره: 400,000 تومان