الکسا

بابل بخش بند پی شرقی - شاه کلا فروش زمین 1300 متر

26 روز پیش
قیمت : 325,000,000تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای
نقشهنقشه مستطیل
حصارکشیحصارکشی فنس
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز اختصاصی

گزارش خرابی