الکسا

فریدون کنار فیروز آباد فروش زمین 100 متر

31 روز پیش
قیمت : 50,000,000تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تفکیکی
نقشهنقشه مستطیل
حصارکشیحصارکشی دیوار

گزارش خرابی