الکسا

فریدون کنار فیروز آباد فروش زمین 500 متر

30 روز پیش
قیمت : 1,250,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تفکیکی
نقشهنقشه مستطیل

گزارش خرابی