الکسا

تبریز شبستر فروش باغ 850 متر

29 روز پیش
قیمت : 35,000,000تومان
قیمت هر متر : 41,176 تومان

تماس با مالک

1/3

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
جواز ساختجواز ساخت
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی

گزارش خرابی