الکسا

گرگان کمربندی گرگان - کردکوی فروش زمین 1500 متر

28 روز پیش
قیمت : 900,000,000تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

تماس با مالک

1/1

توضیحات بیشتر

ملک فوق مابین گرگان و جلین واقع است

گزارش خرابی