الکسا

اردبیل دادگستری فروش زمین 500 متر

120 روز پیش
قیمت : 3,000,000تومان
قیمت هر متر : 6,000 تومان

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی