الکسا

اردبیل دادگستری فروش زمین 500 متر

57 روز پیش
قیمت : 3,000,000تومان
قیمت هر متر : 6,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی