الکسا

اردبیل دادگستری فروش زمین 500 متر

26 روز پیش
قیمت : 21,000,000تومان
قیمت هر متر : 42,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی