الکسا

گرگان کفشگیری - سید میران - شموشک فروش باغ 6000 متر

30 روز پیش
قیمت : 600,000,000تومان
قیمت هر متر : 100,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه

توضیحات بیشتر

ملک فوق در شموشک واقع است

گزارش خرابی