الکسا

رشت کوچصفهان فروش زمین 2160 متر

27 روز پیش
قیمت : 432,000,000تومان
قیمت هر متر : 200,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند بنچاق

گزارش خرابی