الکسا

تبریز سردرود فروش باغ 730 متر

28 روز پیش
قیمت : 220,000,000تومان
قیمت هر متر : 301,370 تومان

تماس با مالک

1/3

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه

گزارش خرابی