الکسا

رشت سنگر فروش زمین 1500 متر

24 روز پیش
قیمت : 195,000,000تومان
قیمت هر متر : 130,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند بنچاق

گزارش خرابی