الکسا

قزوین آبیک فروش زمین 457 متر

49 روز پیش
قیمت : 275,000,000تومان
قیمت هر متر : 601,751 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

متراژ بنامتراژ بنا
درخت میوهدرخت میوه
جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز اختصاصی

توضیحات بیشتر

زمین به متراژ 457متر مربع، واقع در طالقان، روستای حسنجون، بالاتراز میدانک، کشانی چال،درای آب، برق، گاز، تلفن، دارای سند تک برگ، مسیر ماشین رو،

گزارش خرابی