الکسا

اصفهان آتشگاه-گورتان فروش زمین 180 متر

54 روز پیش
قیمت : 215,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,194,444 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند مشاع

گزارش خرابی