الکسا

اصفهان آتشگاه-گورتان فروش زمین 180 متر

114 روز پیش
قیمت : 215,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,194,444 تومان

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند مشاع

گزارش خرابی