الکسا

فریدون کنار فیروز آباد فروش زمین 830 متر

112 روز پیش
قیمت : 830,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند مشاع
نقشهنقشه مستطیل
حصارکشیحصارکشی دیوار

گزارش خرابی