الکسا

فریدون کنار خط گاز - شهید چمران فروش زمین 730 متر

41 روز پیش
قیمت : 900,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,232,877 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند عرصه
نقشهنقشه مستطیل

گزارش خرابی