الکسا

فریدون کنار فیروز آباد فروش زمین 643 متر

40 روز پیش
قیمت : 2,250,000,000تومان
قیمت هر متر : 3,499,222 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل

گزارش خرابی