الکسا

فریدون کنار خط گاز - شهید چمران فروش زمین 200 متر

44 روز پیش
قیمت : 350,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,750,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تفکیکی
نقشهنقشه مستطیل

گزارش خرابی