الکسا

فریدون کنار خط گاز - شهید چمران فروش زمین 1350 متر

40 روز پیش
قیمت : 337,500,000تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل

گزارش خرابی