الکسا

اردبیل دادگستری فروش زمین 500 متر

45 روز پیش
قیمت : 32,000,000تومان
قیمت هر متر : 64,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی