الکسا

خرمشهر مولوی فروش زمین 142 متر

10 روز پیش
قیمت : 213,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

متراژ بنامتراژ بنا
نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی