الکسا

شیراز صدرا فاز 2 فروش زمین 291 متر

31 روز پیش
قیمت : 165,000,000تومان
قیمت هر متر : 567,010 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند مشاع

گزارش خرابی