الکسا

مشهد طلاب - طبرسی جنوبی - تلگرد اجاره مغازه 12 متر

40 روز پیش
ودیعه : 5,000,000تومان
اجاره : 400,000تومان
قیمت هر متر : 1,527,778 تومان
سن بنا : 3
واقع در طبقه : 0
تعداد طبقات : 1
تعداد واحد در طبقه : 1
تعداد کل واحدها : 1

منقضی ش