الکسا

اردبیل دادگستری فروش زمین 100 متر

44 روز پیش
قیمت : 43,000,000تومان
قیمت هر متر : 430,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی